Smaart SPL

Smaart SPL přináší ve zjednodušeném a přehledném rozhraní kompletní sadu nástrojů pro měření SPL, odvozenou ze Smaart v8. Plnokrevné řešení pro monitoring, měření a logování SPL pro uživatele, kteří nepotřebují režim real-time FFT analýzy v plné verzi software Smaart v8.

Video tutoriály

Klíčové vlastnosti

Přehledné a intuitivní rozhraní

 • Rychlý přístup ke konfiguraci a logování z jednoho intuitivního ovládacího panelu
 • Grafické zobrazení SPL historie v čase ze zaznamenaných dat
 • Přímé, rychlé zobrazení všech kalibrovaných vstupů
 • Rozšiřitelná mřížka metrů ukazující neomezený počet uživatelských SPL odečtů

Historie měření v časové ose

 • Grafy historie v časové ose
 • Primární (horní) graf ukazuje log celého eventu
 • Sekundární graf ukazuje najednou několik metrik
 • Time Range umožňuje zaměření na specifický časový úsek a detailnější náhled

Přehledné, uživatelsky nastavitelné měření

 • Plně konfigurovatelný grid metrů
 • Zobrazuje metry pro více mikrofonů v reálném čase
 • Nastavitelné zelené, žluté a červené prahy (semafor) pro každou metriku

Webové rozhraní

 • Možnost připojení k integrovanému Smaart SPL webovému rozhraní pomocí libovolného počítače, nebo mobilního zařízení v síti
 • API podporuje více klientů
 • Ochrana přístupu pomocí hesel

Více zařízení, více vstupů

 • Podporuje více kanálové vstupní zařízení
 • Dokáže monitorovat několik vstupních zařízení najednou
 • Loguje data ze všech kalibrovaných vstupů
 • 10Eazy Maximum Average Manager (MAM), pokud je připojen 10EaZy hardware
 • Podpora několika 10EaZy systémů

Alarmy

 • Konfigurovatelné alarmy pro vybrané, nebo všechny kalibrované vstupy
 • Alarmy jsou označené v časové ose a zaznamenány v logfilu s časovým razítkem
 • Vizuální indikace alarmů na Meter gridu (Metry blikají po definovaný čas)

Metrika

SPL Fast and Slow, Multiple Weighting Options Classic metrics found on most sound level meters Options for A-weighting, C-weighting, and Z-weighting (no-weighting) Octave (1/1 Oct) weighting for monitoring the SPL of specific Octave banded frequency centers